Ereleden

Erelid     Piet Adriaans

Erelid     Jan Claas

Erelid     Henk Houtappels

Erelid     Jan Kwinten

Erelid     Frank Claas

Erelid     Frans Adriaans