GESCHIEDENIS CS DE KOFFIELEUTERS

Carnaval, hoe het begon.

Over de vroegste geschiedenis van carnaval is tot op heden nog steeds weinig bekend, maar het blijkt dat in der loop der eeuwen het carnaval bij verschillende volkeren nagenoeg dezelfde betekenis had, namelijk een feest ter ere van de wederkomst van de lente. De lentefeesten bij de Germanen hebben ten aanzien van de carnavalsvieringen de meeste sporen achtergelaten. Bijvoorbeeld de nachtelijke vieringen met zang en dans en vooral de maskerades tijdens de zogeheten Fastnacht, later Vastenaovond genoemd. Dit feest was echter een heidens feest, maar wat heidens was werd door het Christendom niet zomaar over boord gezet, maar waar mogelijk werd het heidense verchristelijkt. Het heidense lentefeest werd zodoende dus een echt Christelijke feestviering.

Voordat aan de vasten-periode werd begonnen kon er nog wel een lentefeest vanaf. “Zet de bloemetjes nog maar eens buiten”, zei de kerk. Geniet nog maar eens met volle teugen van het goede dat God aan de aarde schonk. Maar daarna …. vast!

Tijden gaan voorbij en na de Tweede Wereldoorlog vond een verandering plaats in de opstelling tegenover carnaval. Men zag dat het feest het rustigste verliep daar waar dit het sterkst het karakter van een gemeenschapsfeest had. De gemeente ging ook meedoen en overhandigde bij de opening van het carnaval de sleutel van het dorp aan de Prins, waarbij er een beroep werd gedaan het feest ongerept te doen laten verlopen.

Van de carnavalsvieringen in Koffiegat is sprake vanaf 1956. Van de periode voor 1956 is weinig tot niets bekend, dus moeten wij tot op heden aannemen dat het carnaval in Westerhoven toen ook niet echt bestond.

Eind 1955 werd bekeken of het haalbaar was om in Westerhoven tot een heuse carnavalsviering te komen. Het voornaamste doel van deze carnavalsviering was om de Westerhovense jeugd een eigen dorpsfeest te geven. In de personen van de toenmalige pastoor de Eerwaarde heer P. Brands, oud burgemeester F. Schram, de onderwijzer de heer P. Bronee en Jan Hoppenbrouwers Sr. vindt de huidige carnavalsvereniging dan ook zijn grondleggers. Zij bespraken hun ideeën op de jeugdcentrale en het eerste gevolg van dit initiatief was de oprichting van carnavalsvereniging “de Koffieleuters”. Een aantal enthousiaste Westerhovenaren vormden de eerste Raad van Elf en op 11 november 1956 werd in de persoon van Prins Valentino d’n Urste (Janus Kuylaars) de allereerste Prins van Koffiegat gekozen. Prins Valentino d’n Urste was niet getooid met een steek, maar met een heuse koffiepot op z’n hoofd. Op zondag 3 maart 1957 werd Prins Valentino d’n Urste, voor de eerste keer in de Koffiegatse geschiedenis, officieel ingehaald. De nieuwe Prins en zijn gevolg werden in een triomfantelijke stoet naar het Mgr. Biermansplein gevoerd, alwaar de Prins uit handen van burgemeester Schram, voor 3 dagen de sleutels van Koffiegat in ontvangst mocht nemen. De eerste editie van het Koffiegats carnaval was een feit.

Een opmerkelijk feit, want wanneer we om ons heen in de regio kijken, dan zien we dat Koffiegat een van de oudste verenigingen kent. Westerhoven liep toen, regionaal gezien, al mee voorop! Iets wat we in onze carnavalshistorie nog vaak zijn tegengekomen. Hoe vaak won Westerhoven niet de hoogste prijzen in de Kempenoptocht?!

Hieruit blijkt wel dat de animo voor carnaval in Koffiegat erg groot is en dit vinden we dan zeker weer terug in de saamhorigheid; de wagenbouwers zijn tijdens carnaval “concurrenten” van elkaar, maar als er een groep in de problemen komt, dan zullen de anderen bijspringen om toch voor elkaar en met elkaar er weer een geweldige carnaval van te maken.

Wij als carnavalsvereniging hopen dan ook voor elke Koffieleuter een voor hem of haar gepaste carnaval te organiseren en dat carnaval in Koffiegat nog lang zal mogen blijven bestaan.

Carnavalsstichting “de Koffieleuters”.